Taustakuva

Mitä työnohjaus on?

Ladataan...

Työnohjaus on yksilöllisesti tai ryhmässä toteutettava useamman tapaamiskerran oppimisprosessi, jossa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja jäsennetään eri näkökulmia koulutetun ohjaajan avulla. Lisäksi työnohjauksessa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammattillisen oppimisen edistämiseksi.

Työnohjauksen avulla

Työnohjaus muodostuu useamman tapaamisen prosessista sekä tapaamisten välillä tapahtuvasta kokemuksellisesta oppimisesta. Tapaamisissa käsitellään työhön liittyviä kokemuksia ja niiden yhteyttä asetettuihin tavoitteisiin. Koska työnohjaus on prosessi, kehittämiselle on hyvä varata riittävästi aikaa. Tapaamiset voivat esimerkiksi olla 1,5 tuntia kerrallaan 2 - 4 viikon välein. Ryhmän ihannekoko on 3 henkilöä.

Voit varata ajan netissä tai soittamalla toimipisteelleemme!

Varaa aika