Ajanvaraus

Osta kertakäynti

Osta jäsenyys

Hinnasto

Ammattilaiset apunasi


Työntekijöiden toimintakyvyn pulmat liittyvät yhä enemmän työn ja
sen ympäristön muutoksiin, eivät niinkään varsinaisen työkyvyn
heikkenemiseen. Työn tekijälleen asettamat vaatimukset muuttuvat
ikään kuin huomaamatta. Tästä johtuen reagoidaan vasta sitten, kun
työntekijä ei enää suoriudu tehtävistään odotusten mukaisesti.
Suoriutumista haittaavana tekijänä voi olla esimerkiksi uuden
oppimiseen, muistamiseen tai tarkkaavuuteen liittyviä ongelmia, jotka
sitten heijastuvat toimintakykyyn, kun työntekijä ei suoriudu enää
muuttuneista työtehtävistä.

Esimerkiksi tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet voivat
haitata suoriutumista työntekijälle suunnitelluissa tehtävissä –
kuten myös nykyisissä silloin, kun työntekijällä on jatkuvasti
tunne yliponnistelun tarpeesta suoriutuakseen työstään. Tutkimuksen
tuloksena löytyvät ne työalueet, joihin työntekijä on soveltuvin
tai tukikeinot, joilla hän voi suoriutua kuormittumatta kohtuuttomasti
nykyisistä tehtävistään. Parhaiten käytännön ratkaisut löytyvät
ohjatussa työntekijän ja esihenkilön yhteisessä keskustelussa.

Työntekijän oireilun taustalla voi olla myös tekijöitä, joiden
juurisyyt ovat työn ympäristötekijöissä tai muilla elämän
alueilla. Esimerkiksi epäselvyydet työsuoritukseen kohdistuvista
odotuksista tai työryhmän dynamiikan vaikeudet voivat näyttäytyä
merkittävinä tekijöinä toimintakyvyn pulmien takana. Autamme
asiakkaitamme näkemään toimintakykyyn vaikuttavat syyt niin yksilö-
kuin ryhmätasolla. Näin myös ratkaisut ovat löydettävissä.


PIRKKO-LIISA

Jatkuvasti muuttuvassa työelämässä esihenkilön rooli on erittäin
merkittävä tulostavoitteiden ja hyvän työhyvinvoinnin tason
toteutumiseksi. Tavoitteethan saavutetaan vain ihmisten työpanoksen
kautta. Ikävän usein ihmisten johtamisen painopiste
esihenkilötyössä jää varsin vähäiseen osaan. Tämän seurauksena
paljon ajatustyötä vaativat henkilöstöasiat siirtyvät ja pulmat
kasvavat.

Pirkko-Liisa Hyttinen on kokenut organisaatiopsykologian ja
henkilöstökysymysten ammattiosaaja. Hän auttaa mielellään
esihenkilöitä tunnistamaan askarruttavien pulmien juurisyitä ja
ratkomaan viheliäisiäkin johtamisen haasteita.

Ota yhteyttä:
pirkko-liisa.hyttinen@liidpliis.fi


LIISA

Liisa Muukkonen on neuropsykologian erikoispsykologi, jonka
pääasialliset työtehtävät liittyvät tutkimuksiin ja kuntoutuksiin.
Hän on suuntautumassa yhä enemmän myös urheilijan psyykkiseen
valmennukseen.

Liisa ohjaa mielellään asiakkaita löytämään toimintakykyä
edistäviä työn muotoja ja tukikeinoja.

Ota yhteyttä:
liisa.muukkonen@gmail.com