Ajanvaraus

Osta kertakäynti

Osta jäsenyys

Hinnasto

TYÖNOHJAUS
​​​​​​​Työhyvinvointi on jokaisen työntekijän oikeus. Se muodostuu mm. työn mielekkyydestä sekä omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Hyvinvoiva työntekijä on motivoitunut ja jaksaa töissä paremmin. Kuntokeskus Energy Metropolissa ja Ylämyllyssä saat työhyvinvointia parantavaa työnohjausta yrityksellesi. Voit varata ajan netissä tai soittamalla toimipisteelleemme!


Työnohjaus

Työnohjaus on yksilöllisesti tai ryhmässä toteutettava useamman tapaamiskerran oppimisprosessi, jossa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja jäsennetään eri näkökulmia koulutetun ohjaajan avulla. Lisäksi työnohjauksessa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi.

​​​​​​​Työnohjauksen avulla​​​​​​​

  • Yhteiset tavoitteet selkiytyvät
  • Tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla
  • Työskentely sujuu paremmin
  • Muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät
  • Johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
  • Tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa


​​​​​​​Kuinka työnohjaus etenee?

Työnohjaus muodostuu useamman tapaamisen prosessista sekä tapaamisten välillä tapahtuvasta kokemuksellisesta oppimisesta. Tapaamisissa käsitellään työhön liittyviä kokemuksia ja niiden yhteyttä asetettuihin tavoitteisiin. Koska työnohjaus on prosessi, kehittämiselle on hyvä varata riittävästi aikaa. Tapaamiset voivat esimerkiksi olla 1,5 tuntia kerrallaan 2–4 viikon välein. Ryhmän ihannekoko on 3–9 henkilöä.Jos haluat peruuttaa varaamasi ajan, tulee se tehdä vähintään 24 tuntia ennen palvelun alkamisaikaa. Peruuttamattomasta ajasta veloitamme täyden hinnan.